Ogniochron pulberkustutite kontrolli ja hoolduse probleem.

Ognio1kgOgnio2kgOgnio6kg
Tere,

Viimasel ajal on tõstatunud küsimusi Ogniochroni GP-seeria pulberkustutite hooldusjuhendite kohta. Neid kustuteid toovad Eestis maale väga mitmed ettevõtted ja need on ülilaialt levinud. Paraku ei ole olnud teatud põhjusel hooldusjuhendid kättesaadavad ja on liikunud palju erinevat infot ja seetõttu on selle tootja kustuteid massiliselt kontrollitud / hooldatud mitte nõuetekohaselt. Tõenäoliselt on ringluses sadu tuhandeid selliseid kustuteid. Kustuteid kontrolllivad ju auto ülevaatuspunktid, kinnisvarahaldajad, turvafirmad jne, jne. Ka ennem 2007 a toodetud kustutitel olid ju suured probleemid, aga tõenäoliselt on neile juba survtestid tehtud ja ka osaliselt ringlusest nad kõrvaldatud.

Hooldusvälbad on erinevatel tootmisaastatel erinevad olnud:

Pulberkustutid:

  • 01.2007-10.2016 - max kontrolli vahemik kuni 12 kuud (asugu kustuti toas või väljas) max hoolduste vahemik 5 aastat. Pulbri eluiga 5 aastat. Pulbrit ei tohi segada! (osaliselt kasutatud või 5 aastasele kustutile tuleb panna täies mahus uus pulber!)
  • 11.2016 - ...  max kontrolli vahemik kuni 24 kuud, max hoolduste vahemik 10 aastat. Pulbri eluiga 10 aastat. Pulbrit ei tohi segada! (osaliselt kasutatud kasutatud või 10 aastasele kustutile tuleb panna täies mahus uus pulber!)

NB! Oluline on mõista, et pulbri segamine ei ole hooldusjuhendi kohaselt lubatud. Inimene ostab 6kg kustuti, laseb sellest 500g välja ja viib selle hooldusse. Hooldaja on kohustatud panema sisse 6kg uut pulbrit, mitte lisama puuduolevad 0,5kg uut pulbrit ja segama seda siis kustutis oleva vana pulbriga.

Antud andmed ja andmetest selliselt aru saamine on saanud ka tehase poolse kinnituse e-kirja teel. Lisada võiks veel, et kustuti tootmiskuupäeva tuleb vaadata keresse pressitud kuupäeva, mitte etiketi järgi.

Suheldes neil teemadel mõnede tuleohutusettevõtega on selgunud, et käesolevas kirjas esitatud info ei ole olnud teada ning välpadest ja reeglitest pole kinni peetud. Seetõttu pidasime vajalikuks laiemalt spetsialiste ja turuosalisi teavitada. Nimekirja GP-seeria kustutitest, mis täna on tootmises, leiate siit: https://www.ogniochron.eu/142-product-datasheets

PS. Kes veel ei teadnud, siis ka selle tootja kustutuspulber on ohtlik jääde ning see tuleb kokku koguda ja utiliseerida vastavalt ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Vanade kustutite tühjendamine loodusesse ei ole lubatud.

Seega lugupeetud isikud kes te teostate tulekustutite kontrolli / hooldust palume infot võtta tõsiselt ja koheselt oma kontrolli ja hooldusprotseduurid tootja poolsete hooldusjuhenditega kooskõlla viia. Ainult läbi selle saame tagada, et kliendil on olemas töökorras ja ohutu tulekustuti. Tulekustutit võib vaja minna elus ainult üks kord ja siis peab ta 100% töötama. Samuti antud tootja ja ka kõikide teiste tulekustutite müüjad peaksid kliente teavitama müüdavate kustutite hooldus ja kontrolli välpadest.

 

Ka infot vaht, Co2 kustutite kohta.  Kordan veelkord  pulbri teema üle.

Ogniochron tulekustutite kohta:                   Alus:  KZWM Ogniochron hooldusjuhendid

Tähelepanu pulber- ,vaht- ja  rasvakustutid!

Pulberkustutitele Ogniochron laenguga 1-12 Kg, valmistatud alates 11.2016, tuleb vastavalt hooldusjuhendi järgi teha survetest igal 10. aastal, ning vahetada välja kustutipulber uue vastu.

Kuni 11.2016 valmistatud pulberkustutitele tuleb vastavalt hooldusjuhendi järgi teha survetest igal 5. aastal, ning vahetada välja kustutipulber uue vastu.

Vahtkustutitele Ogniochron valmistatud alates 11.2016, tuleb vastavalt hooldusjuhendi järgi teha hooldus, ehk sisu vahetus iga 2. aasta tagant. Survetest iga 10. aasta tagant.

Kuni 11.2016 valmistatud vahtkustutitel on sisu vahetus iga 5. aasta tagant. Survetest iga 10. aasta tagant.

Rasvakustutitele Ogniochron, tuleb vastavalt hooldusjuhendi järgi teha hooldus, ehk sisu vahetus iga 5. aasta tagant. Survetest iga 10. aasta tagant.

CO2 kustutitele Ogniochron, tuleb vastavalt hooldusjuhendi järgi teha survetest iga 10. aasta tagant.

Alus: Tuleohutuse seadus. Tuleohutuspaigaldist tuleb (Tulekustuti suhtes kohaldatakse tuleohutuspaigaldise kohta käivaid sätteid) kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet.

Alus: Siseministri määrus nr 39 „Tulekustuti kontrollimisel või hooldamisel juhindutakse standardiseeria EVS-EN 3 nõuetest ja tootjapoolsetest juhistest“.

Ogniochron tulekustutite hooldusjuhendid kehtivad ka tulekustutitele nagu:

KATOWICKIE, VITKOVICE, PO-KU, KLIKOOSEC, HTB mis on samade Ogniochron tunnuste ja tüübitähistega. Kindlasti on neid veel kuna osad maaletoojad kleebivad kustutitele peale sellised etiketid nagu tahavad.

Ogniochron tüüpi tulekustutite tähised:

Pulberkustutid 

GPX

Vahukustutid

GPN

Rasvakustutid

GWG

CO2 kustutid

GSE, GS

Lugupidamisega,


ETHK juhatus

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.