Miks on mõistlik tulekustutit pädevas asutuses kontrollida? Uue tuleohutuse seadusega mis jõustus 01.märtsil 2021 karmistati nõudeid tulekustutite kontrollile, hooldusele.

DSC 0044

Uue Tuleohutuse seadusega“, mis jõustus 01.märtsil 2021. a, karmistati nõudeid tulekustutite kontrollile ja hooldusele.Tulekustuti kontrollimist ja hooldamist teostav ettevõte peab esitama majandustegevuse registrisse (MTR-i) ajandustegevusteate koos vastutava isiku määramisega. Vastutaval spetsialistil peab olema tulekustuti kontrollimiseks ja hooldamiseks erialane ettevalmistus ning vähemalt kolmeaastane töökogemus selles valdkonnas. Vastutav isik peab olema ettevõttega lepingulises suhtes, et oleks tagatud Tuleohutuse seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete järgimine.
Ainult pädeva isiku poolt kontrollitud ja hooldatud tulekustutid toimivad tulekahju olukorras elupäästvate vahenditena. See on võimalik ainult läbi asjatundliku ja kvaliteetse tulekustuti korrashoiu. Tulekustuti kontroll on üks osa korrashoiu toimingutest. Tulekustuti korrashoidu saab tagada ainult siis, kui tööde teostajale on tagatud vastav väljaõppe ja tehtud kättesaadavaks asjakohased seadmed, masinad, tööriistad ja juhendid. Samuti on mõistlik, et tulekustuti kontrolli- ja hooldusteenust pakkuval isikul on olemas nõuetekohane töökoht koos vastavate seadmetega, kus on võimalik teostada tulekustuti hooldust ja survekatset. Seetõttu ongi tulekustuti kontrolli nõudeid karmistatud ja uue Tuleohutuse seadusega samamoodi reguleeritud nagu hooldust.

Kui me küsime endalt, kuhu viia tulekustuti kontrolli ei mõtle me milliseid toiminguid sellega teostatakse. Kontrollkleebis pannakse ju kustutile ja manomeeter on nn "rohelises" Kas see garanteerib, et kui meil kustutit reaalselt vaja läheb ta töötab? 
Suuremad ja tuntumad tuleohutusefirmad on aastaid omandanud suuri kogemusi, vajaliku tehnika ja lisaks on neil olemas kustutite tootjapoolsed kontrolli ja hooldusjuhendid.
Siin on mõned markantsemad videod ja pildid mis tõendavad, et alati ei piisa kontrollkleebisest kustutil kui kontroll teostatakse mõne kinnisvara haldusfirma, autoremonditöökoja, objekti töömehe, jne poolt. Kustuti ei pruugi lihtsalt töötada kui teda vaja läheb. Loodame, et need pildid ja videod annavad mõtlemisainet nii "isekontrollijatele", kontrollkleebiste müüjatele (teenuse eest raha võetakse, aga garantiid, et kustuti töötab ei ole) ja kõikidele kodanikele kellel on vaja tulevikus kontrollida kustutit. 

Esimene näide tundub süütu murena, kuid tegelikuses on tegemist asjaoluga et tulekustutit pole võimalik lihtsa liigutusega avada:

Hoides tulekustutit ühes käes, teise käega kaitseriivi tõmmates peaks plomm lihtsa vaevaga purunema. Kahjuks on ebakompetentne isik paigaldanud mitte originaalse plommi, mille purunemis tugevus ületab mitmekordselt normi (mõõdetakse Nm). Seda tulekustutit ei pruugi kasutaja, aga ohuolukorras suuta avada.
On väga tähtis et kasutatakse ainult originaalvaruosi ja kustuti kontrolli, hooldust teostaks spetsialist kes teab mis ta teeb. Loomulikult oli kustutile paigaldatud kontrollkleebis mis peaks näitama, et kustuti on töökorras ja teda on võimalik koheselt kasutada. Loomulikult oli klient selle teenuse eest maksnud ja tal oli teadmine, et vajadusel on võimalik kustutit kasutada.

 

Teine näide on tulekustuti kohta, kus on näha tulekustuti siserõhu kontrollimise üks variantidest:

Nagu videos on näha ei või alati kindel olla ka siis kui järgitakse tootja poolseid kõiki kontrolli protseduure. Tulekustutis puudus rõhk, kuid manomeeter näitas et rõhk on olemas. ETHK liidu liikmed on teadlikud selle kustuti probleemist, ning sellele kustutile tehakse alati hooldus või utiliseeritakse see kustuti. Kahjuks liigub selliseid kustuteid tuhandeid mis on "kontrollitud" ja lubatud ringlusesse.

Siin on täpselt samad probleemid:


 

Siin pildil on vastupidiselt tulekustutil liiga suur rõhk:
DSCN0051

Põhjus on kustutuspulbri keemiline reakstioon. Selle käigus on kustutis tõusnud rõhk ohtliku tasemeni  ja pulber on osaliselt kivistunud.
Selline kustuti ei tööta ja on kasutajale / omanikule ohtlik iseeneslikult tekkinud suure siserõhu tõttu.
Tulekustutil puudub kaitseklapp, mis peab sellistel puhkudel üleliigse rõhu välja laskma.  Sellised kustutid tuleb ringlusest kõrvaldada kuid paraku "kontrollijad" seda ei tea ja müüvad teile rõõmsalt kontrollkleebise.

 

Kui keegi on näinud tulekustuti kontrollimist spetsialisti poolt, võib ta ju arvata et seda võib teha igaüks valimatult ükskõik milliseod tööriistu kasutades. Kuid nagu videolt näha võib  selline "kontrollija" rängalt eksida näiteks oma haamri valikuga. Tegemist oli vale tööriistaga ja kustutiga mille kest oli ebakvaliteetne.

 

Ning lõpetuseks juhtum kus keegi kodanik leidis, et tulekustuti täitmist võib igaüks teha. See ei juhtunud kuskil kaugel välismaal vaid meil Eestis. 
Co2KustiPlahvatus2Co2KustiPlahvatus3Co2KustiPlahvatus4

Kustuti omanik peaks kirikusse küünla viima tänutäheks, et ta ei viibinud kaubikus.


Tulekustuti millel on Euroopa Liidus müügikeeld kuid kui mujal ei tohi müüa siis toome Eestisse.
Tuleb lihtsalt kustutil etikett ära vahetada ja ise kontrollkleebis paigaldada. Ostjaid ju ikka on kuna hea "odav". Seetõttu liigub neid kustuteid paljude erinevate etikettidega ja nimedega. Lisaks kestade, ventiilide probleemidele oli ka kustutis tõusutoru, mis nagu küpsis käe vahel murenes. Nendele kustutitele muideks andis tehase hooldujuhend nõude igal 5-l aastal teostada hooldus (survetest). Kas"kontrollijad" seda teadsid või teavad? Tõenäoliselt mitte kuna selliseid kustuteid on ikkagi siin ja seal näha. Kõigil ilusti kustuti töökorras olekut tõendav kontrollkleebis kustuti kestal. 

Lähemalt saab lugeda selle kohta:
https://ethk.ee/index.php/8-praak-tulekustuti-tousutoru

Kokkuvõtteks võib öelda, et tulekustuteid peaks kontrollima ja hooldama ainult kogemustega pädevad isikud kelledel on olemas oskused ja oskusteave. Ainult nii on võimalik hoida korras tulekustutite turgu. Mis omakorda tähendab seda, et turule ei satu enam kustutid mis ei tohiks siin olla. Homme võib ükskõik kellel meist kustutit vaja minna. Seda enam, et kontrolli puhul me räägime hinnavahedest 2-3 €.  Samuti on hea ja korraliku kustuti hind ainult kümmekond eurot kallim kui "säästukustutitel". Korraliku kustuti eluiga on 30 aastat ja võib kindel olla, et ta töötab. Säästukustuti eluiga on 5-10 aastat ja kindel ei saa mitte millegis olla. Iga kokkuhoid ei ole veel kokkuhoid. Eriti turvalisuse arvelt.

 

ETHK