Teated

Muutunud tuleohutuse seaduse kohaselt peavad alates 2021. aasta märtsikuust suuremate büroo-, tööstus- ja laohoonete ning garaažide omanikud tellima tuleohutusülevaatuse.


Büroohoonetele, mille pindala on üle 750 m2, on omanikud kohustatud tellima tuleohutusülevaatuse, mis peab olema teostud 1. jaanuariks 2023. Kohustus laieneb ka segakasutusviisiga hoonele, kui hoone ehitamisel on selle peamiseks kasutusviisiks määratud büroohoone. Ülevaatuse teostajal peab olema tuleohutusspetsialist tase V kutsetunnistus või tuleohutuseksperdi 6. taseme kutsetunnistus. Tuleohutusülevaatus tehtud, sisestab spetsialist andmed portaali, kus on mugav jälgida, mis puudused tuleb hooneomanikul ohutuse tagamiseks kõrvaldada. Tuleohutusülevaatus tuleb tellida üks kord kolme aasta jooksul.
Tuleohutusülevaatuse käigus kontrollib spetsialist visuaalselt üle territooriumi, ehitise ja ehitises toimuva tegevuse vastavuse tuleohutusnõuetele. Vaadatakse üle tuleohutusalane dokumentatsioon ning kas tuleohutuspaigaldised on ehitises olemas, töökorras ja hooldatud vastavalt nõuetele. Veendutakse, kas ehitises toimuv tegevus vastab ehitise peamisele kasutusviisile, kusjuures segakasutusviisiga ehitise puhul kontrollitakse ehitise kõiki osasid. Lisaks hindab spetsialist inimeste valmisolekut tulekahju korral tegutseda. Praktika näitab, et büroohoonetes on põhiprobleemideks evakuatsiooniteede läbitavus, tuleohutuspaigaldiste hooldamata jätmine ja tulekahjuõppuste puudumine. Ülevaatuse tegemise eesmärk on tagada büroohoones turvalisus, et elud oleks hoitud ja vara säiliks. Ka väike tuleohutusnõuete eiramine võib kaasa tuua traagilisi tagajärgi.
Lisaks büroohoonetele tuleb tuleohutusülevaatus läbi viia ka tööstus- ja laohoonetes ning garaažides pindalaga üle 1000 m2, tähtaegadeks on vastavalt 1. jaanuar 2024 ja 1. jaanuar 2025. Eestis on ligi 1700 büroohoonet, 8000 tööstushoonet ning 300 garaaži ja parkimishoonet, millele tuleb tellida tuleohutusülevaatus. Hooned, millele laieneb tuleohutusülevaatuse kohustus, on vabastatud enesekontrolli tuleohutusaruande esitamisest Päästeametile.

Tuleohutusülevaatuste portaali koolitus veebis. Sihtgrupp: Tuleohutusspetsialist tase V ja VI kutsetunnistust omavad isikud.

paasteamet logo
Tuleohutusülevaatuste portaali koolitus veebis.
Sihtgrupp: Tuleohutusspetsialist tase V ja VI kutsetunnistust omavad isikud.
25. jaanuaril kell 13.00- 16.00 toimub tuleohutusülevaatuste portaali koolitus MS Teams keskkonnas. Osalemiseks palume registreeruda https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Xgiue5MwBUyDNHpUIeCvBxNm3D8Nw7VJlmuOg
NzyLtNURVZLQjU5NDdQWlZIOElTUFNWNThQNlNVSS4u
Koolitustel selgitatakse tuleohutusülevaatuse protsessi kui tervikut, räägitakse tuleohutusnõuetest ja menetluspõhimõtetest. 
Tegemist on sissejuhatava koolitusega neile, kellel ei õnnestunud 2021. a lõpus toimuvatel kontaktkoolitustel osaleda.
Koolitusel kasutatatkse demokeskkonda https://ylevaatusdemo.paasteamet.ee/
Täpsem info Päästeameti kodulehel ja ohutusjärelevalve osakonna ekspert Georg Kaldelt, 55615723, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 
► Millistes hoonetes tuleb teha tuleohutusülevaatus?
Tuleohutusülevaatus tuleb iga kolme aasta tagant teha:
1) büroohoones pindalaga üle 750 m2;
2) tööstus- ja laohoones pindalaga üle 1000 m2;
3) garaažis pindalaga üle 1000 m2.
 
► Mis on esmakordse tuleohutusülevaatuse tellimise tähtaeg?
Büroohooned- hiljemalt 1. jaanuar 2023.
Tööstus ja laohooned hiljemalt 1. jaanuar 2024.
Garaažid hiljemalt 1. jaanuar 2025.
 
► Kes peab tuleohutusülevaatust korraldama?
Tuleohutusülevaatust korraldab hoone valdaja. Kui on mitu valdajat, korraldab hoone omanik.
 

Alates 1. jaanuarist on vingugaasiandur kohustuslik kõikides kodudes, kus on puuküttel töötav ahi, kamin, pliit või katel

vingugaasiandur 
Alates 1. jaanuarist 2022 on vingugaasiandur kohustuslik kõikides kodudes, kus on puuküttel töötav ahi, kamin, pliit või katel.
 
Kui varasemalt oli vingugaasiandur kohustuslik nendes eluruumides, kus on korstnaga ühendatud gaasiseade, siis uue aasta algusest on andur kohustuslik ka kõikides nendes kodudes, kus on tahkeküttel töötav ahi, pliit, kamin või katel.
Lisaks kodudele on vingugaasiandur uuest aastast kohustuslik ka mitteeluhoonetes, kus on tahkeküttega küttesüsteemid. Siia alla kuuluvad ka suvilad ja maakodud, kus küll igapäevaselt ei elata, kuid kus aeg-ajalt siiski pikemalt viibitakse ja ööbitakse. Samuti on andur edaspidi kohustuslik nendes mitteeluhoonetes, kus on tahkeküttel töötav küttesüsteem.
 
Vingugaas on nähtamatu vaenlane ja kõige hullema aitab ära hoida selle varajane avastamine. Paraku juhtub aga igal aastal mitmeid õnnetusi, kus vingugaas nõuab inimelu. Vingugaasist tulenevaid ohte ei tohi alahinnata ning vähim, mida igaüks enda ja lähedaste kaitseks teha saab, on paigaldada koju vingugaasiandur. Kuna vingugaas on lõhnatu, värvitu ja maitsetu, on seda ilma vastava andurita võimatu tuvastada. Lisaks salakavalusele on see gaas ülimalt mürgine – see uinutab ohvri ja röövib temalt võimaluse ruumist iseseisvalt väljuda.
Vingugaasimürgistuse esmased sümptomid on uimasus, iiveldustunne ja pearinglus. Raskematel juhtudel võib mürgistus tuua kaasa ka neuroloogilised häired, kooma ja surma. Kõige tundlikumad on vingugaasimürgistuse suhtes lapsed ning hingamiselundite- ja vereringehaigusi põdevad inimesed ning eakad. Sageli ei osata kergemaid sümptomeid vingugaasiga seostada, mistõttu võib probleemi allikas tuvastamata jääda.
2021 aastal on saanud vingugaasimürgistuse vähemalt 44 inimest, neist pooled on saanud mürgistuse küttesüsteemi rikke või vale kasutamise tõttu.
Selleks, et saatuslik vingumürgistus tekiks, piisab paraku vähesest. Tihti pääseb vingugaas tuppa liialt vara suletud ahju- või pliidisiibri tõttu. Sageli arvatakse, et ahi püsib soojem siis, kui sulgeda see ajal, kui söed veel hõõguvad. Paraku selline teguviis soojavõitu ei too, küll aga suurendab ohtu, et vingugaas tungib tuppa. Teine sagedane põhjus, miks vingugaas saab ruumi tekkida, on tavasilmale raskesti avastatavad rikked kütteseadmes.
Vingugaasiandurile sobivaim koht sõltub erinevatest asjaoludest – nii kütteseadme tüübist, ruumide planeeringust, ventilatsioonisüsteemist, inimeste tavapärasest paiknemisest ruumides, aga ka ümbritsevast keskkonnast. Anduri paigaldamisel tuleb kindlasti järgida seadmega kaasas olevat kasutusjuhendit, sest vaid siis saab olla kindel, et andur töötab korrektselt ja annab ohust märku õigel ajal. Nagu kõikidel anduritel, on ka vingugaasianduril märgitud kasutusaeg, mida tuleb jälgida. Nii saab olla kindel, et andur on töökorras. Vananenud seade tuleb vahetada uue vastu.

NB!! Ära eelista turul kõige odavamat vingugaasi andurit. Need lihtsalt ei pruugi töötada. Eelista andureid mille eluiga on 7 -10 aastat. Millel ei pea vahetama toiteallikat ja mille garantiiaeg on kaetud terve tema eluea. 

Kui vingugaasiandur annab ohust märku, tuleb ruumist võimalikult kiiresti lahkuda ning minna värske õhu kätte. Ruumist väljudes tuleb avada tuulutamiseks aknad ja kütteseadme siibrid. Kui enesetunne on halb ning mürgistussümptomid tugevad, tuleb helistada hädaabinumbril 112.
Kuna pühad on lähenemas ja jõulud on andmise aeg, on alati hea mõte kingikotti panna ka elupäästev vingugaasiandur.
 

Algab standardi „Juhised tulekustutite kontrolliks ja hoolduseks ning nõuded hoolduspunktidele“ uustöötluse koostamine

evsinfo
Tulenevalt muudatustest Tuleohutuse seaduses ja sellega seotud määrustes, alustatakse standardi EVS 933:2017 uustöötluse prEVS 933 „Juhised kantavate tulekustutite kontrolliks ja hoolduseks ning nõuded hoolduspunktidele“ koostamisega. Standardis antakse juhised kantava tulekustuti kontrollimiseks, hooldamiseks, laadimiseks ja survekatse tegemiseks ning tulekustuti hoolduspunkti tehnilise varustatuse ja teenuse kvaliteedi ühtlustamiseks. Muudatused standardis võtavad arvesse tulekustutite kontrolli ja hoolduse hetkeolukorda Eestis.

Kavandi arvamusküsitlusperiood kestusega 2 kuud algab eeldatavasti 2022. aasta mais.

Ettepaneku standardi koostamiseks esitas ja standardi koostab MTÜ Eesti Tuleohutuspaigaldiste Hooldajate Keskliit. Standard kuulub tehnilise komitee EVS/TK 05 „Tuletõrje- ja päästevahendid“ käsitlusalasse.

Huvi korral ja täiendava teabe saamiseks kirjutage See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

https://www.evs.ee/et/tulekustutite-kontroll

 

Tuleohutusülevaatuste portaali koolitused novembris

paasteamet logo
Anname teada, päästeameti korraldatud novembris algavatele tuleohutusülevaatuste portaali koolitustele on veel vabu kohti.

Koolitused toimuvad:

• 3.november, kell 14.00-17.00 Rakveres, Kreutzwaldi 5 (kuni 20 osalejat). Osalemiseks palume registreerida hiljemalt 29.10
 
• 11.november, kell 14.00-17.00 Tartus, Jaama 207 (kuni 16 osalejat). Osalemiseks palume registreerida hiljemalt 5.11
 
• 16.november, kell 14.00-17.00 Tallinnas, Erika 3 (kuni 25 osalejat). Osalemiseks palume registreerida hiljemalt 12.11
REGISTREERI SIIN:
https://forms.office.com/r/gYi7MdiLSU
 
Koolitustel selgitatakse tuleohutusülevaatuse protsessi kui tervikut, räägitakse tuleohutusnõuetest ja menetluspõhimõtetest. Oodatud on tuleohutusspetsialisti (tase V) kui tuleohutuseksperdi (tase VI) kutsetunnistusega inimesed.
Osalejatel palume kaasa võtta sülearvutid, et praktikas portaali kasutamist läbi teha.
Vastavalt Vabariigi Valitsuse nõuetele peavad osalejad esitama COVID tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta.
Täpsem info Päästeameti kodulehel ja ohutusjärelevalve osakonna ekspert Georg Kaldelt, 55615723, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 
► Millistes hoonetes tuleb teha tuleohutusülevaatus?
Tuleohutusülevaatus tuleb iga kolme aasta tagant teha:
1) büroohoones pindalaga üle 750 m2;
2) tööstus- ja laohoones pindalaga üle 1000 m2;
3) garaažis pindalaga üle 1000 m2.
 
► Mis on esmakordse tuleohutusülevaatuse tellimise tähtaeg?
Büroohooned- hiljemalt 1. jaanuar 2023.
Tööstus ja laohooned hiljemalt 1. jaanuar 2024.
Garaažid hiljemalt 1. jaanuar 2025.
 
► Kes peab tuleohutusülevaatust korraldama?
Tuleohutusülevaatust korraldab hoone valdaja. Kui on mitu valdajat, korraldab hoone omanik.