Määrus 315 "Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded" on kehtetu.

Määruse nr 315 "Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded" asendab MKM määrus nr 54 "Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded", mis hakkas kehtima 01.07.2015 a

 

Määruse ja tema lisadega saate tutvuda siin

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/105062015004