Mittetöökorras tulekustuti on turvarisk Prindi

Saksamaa hotellides, restoranides, riigiasutustes ja teistes avalikes kohtades peab olema tulekustuti koheselt kättesaadav ja kasutatav. Kehtestatud nõuded näevad ette, et tulekustuti ei tohi olla vanem, kui 20 aastat ja üks kord kahe aasta jooksul peab teostama kontrolltoimingud. Kuid uuringu tulemusena tuvastati, et tihti jäetakse puudustega osised vahetamata või nõuetekohased kontrolltoimingud tegemata. Sellised tulekustutid loovad vale turvatunde ning seega võivad otseselt seada ohtu inimeste elu.