ETHK osales 01.10 2015 Päästeameti ja Sisekaitseakadeemia infopäeval. Prindi Saada link

Seekordsel infopäeval käsitleti ehitusseadustikust tulenevaid tuleohutuse nõudeid ja nende rakendamist. Anti ülevaade tuleohutusspetsialistide kutsete andmise hetkeolukorrast ja tulevikust ning arutleti kuidas peaks arendama koostööd Päästeameti ja tuleohutusettevõtete vahel, et see oleks tõhusam.