Päästeamet teostab Majandustegevuse registris (MTR) tuleohutusega seotud majandustegevusteadete kontrollimist.

paasteamet logo
Kontrolli eesmärk on välja selgitada, kas teadetes esitatud info on korrektne ja ajakohane ning juhtida ettevõtete tähelepanu andmete korrastamisele. Kontrollitakse 4 tegevusala teateid, mille esitamise kohustus tuleb tuleohutuse seadusest – projekteerimine, ehitamine ja hooldamine, kontrollimine ja hooldamine ning tuleohutusteenus.
Põhilised probleemid:
1. Vastutav spetsialist pole oma seotust ettevõttega kinnitanud.
2. Vastutava spetsialisti kutsetunnistus on kehtetu või pole uuendatud tunnistuse andmeid MTRi sisestatud.
3. Vastutaval spetsialistil puudub vastav kutsetunnistus – näiteks tuleohutuspaigaldiste puhul on turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 asemel märgitud turvasüsteemide tehnik, tase 4, ehitusjuhi või automaatiku kutsetunnistus.
4. Vastutaval spetsialistil on vastava taseme kutsetunnistus, kuid puudub valitav kompetents:
a. Teatele on tegevusala liigiks märgitud suitsueemaldussüsteem, kuid vastutaval spetsialistil puudub valitav kompetents suitsueemaldussüsteemi alal.
b. Teatele on tegevusala liigiks märgitud tuleohutuse koolituse läbiviimine, kuid vastutaval spetsialistil puudub valitav kompetents koolitamise alal.
Kõige levinum probleem on, et vastutaval spetsialistil puudub valitav kompetents suitsueemaldussüsteemi alal. Lisaks on eelnevast Päästeameti kogemusest teada, et osadel ettevõtetel, kes tegutsevad suitsueemaldussüsteemi alal, ei ole selle kohta üldse esitatud majandustegevusteadet. Suitsueemaldussüsteemi valdkonnas tegutsemiseks on teate esitamise kohustus alates märtsist 2021 ja sellega peab kaasas käima ka valitav kompetents. Kutsetunnistus koos valitava kompetentsiga peab muuhulgas olema ka tehnikul, kes koha peal süsteemi paigaldab või hooldab.
NB!! Erinevalt teistest tegevusaladest tuleb tuleohutusteenuse puhul vastutava spetsialistina märkida teatele kõik inimesed, kes ettevõttes tuleohutusteenust osutavad – näiteks kui ettevõttes on 3 koolitajat, siis tuleb nad kõik teatele märkida.
NB! Järgmine aasta hakkab Päästeamet tõenäoliselt tegelema ka probleemidega mis puudutab tulekustutite kontrollimist ja hooldamist. Kontrollitakse lisaks kustuti kontrolli tegevustele ka kontrollijate pädevust. Nii töö teostajate kui ka vastutavate isikute puhul. Tulekustuti kontrollimiseks ja hooldamiseks tuleb samuti esitada majandustegevusteade. Vastutav spetsialist peab olema pädev juhtima ja kontrollima nii tulekustuti hooldamist kui kontrollimist ning tal peab olema teadmised, oskused ja vähemalt kolmeaastane töökogemus.