Tarbijale

Voolikusüsteem

ETHK poolt väljaantud suunise eesmärk on aidata tarbijal mõista erinevusi  erinevate voolikusüsteemide osas. Voolikusüsteemid jagunevad pooljäiga voolikuga voolikupoolideks ja lamevoolikuga voolikusüsteemideks.

 

POOLJÄIGA VOOLIKUGA VOOLIKUPOOL

Pooljäiga voolikuga voolikupool on tulekustutusvahend, mis koosneb telgepidi vett andvast sõlmest, sellega ühendatud käsikraanist, pooljäigast voolikust, suletavast joatorust ja vajadusel voolikujuhikust. Pool koosneb kahest põsest läbimõõduga kuni 800 mm ja sisemisest elemendist või trumlist läbimõõduga 200 mm 19- ja 25-millimeetrise vooliku korral ning 33 millimeetrise vooliku korral 280 mm. Voolik on pooljäik ja vastab EN 694-le.

Vooliku nominaalläbimõõt peab olema üks järgnevatest:

19 mm; või
25 mm; või
33 mm.

Vooliku maksimaalne pikkus on 30 m. Voolikupool varustatakse alati suletava joatoruga, millel on järgmised reguleerimisasendid:

suletud ja
pihustatud juga ja/või
kompaktjuga.
Voolikupool on ühendatud käsikraaniga, mis on kruvikeerme või kiiresti avanevat tüüpi. Voolikupool võib olla paigaldatud voolikukappi, et kaitsta voolikupooli väliskeskkonna mõjude või mittesihipärase kasutamise eest. Voolikukappe või kasutada ka teiste tulekustutusvahendite hoidmiseks tingimusel, et need ei segaks voolikusüsteemi kohest kasutamist.

 

LAMEVOOLIKUGA VOOLIKUSÜSTEEM

Lamevoolikuga voolikusüsteem on kustutusvahend, mis koosneb voolikukapist, voolikukorvist või poolist, käsikraanist, lamevoolikust liitmikega ja suletavast joatorust. Voolik on lamevoolik ja peab vastama standardis EVS-EN 14540 toodud nõuetele . Vooliku nominaalläbimõõt ei tohi ületada 52 mm ja vooliku maksimaalne pikkus ei tohi ületada 20 m. Liitmikena kasutatakse Eestis GOST tüüpi liitmike.

Lamevoolikuga voolikusüsteem varustatakse alati suletava joatoruga, millel on järgmised reguleerimisasendid:

suletud ja
pihustatud juga ja/või
kompaktjuga.
Voolikusüsteem ühendatakse käsikraaniga, mis on kruvikeerme või muud aeglaselt avanevat tüüpi. Käsikraan peab vastama ISO 5208 standardile ja sisselaske- ja väljalaskeavade vaheline nurk peab jääma 900 ja 1350 vahele. Voolikukappe või kasutada ka teiste tulekustutusvahendite hoidmiseks tingimusel, et need ei segaks voolikusüsteemi kohest kasutamist.