Firepro hooldused

received 1316812321820428
Firepro Oü

 
 § 8.  Tulekustuti korrashoiu tagamine
(2) Tulekustuti kontrollimisel või hooldamisel juhindutakse standardiseeria EVS-EN 3 nõuetest ja tootjapoolsetest juhistest.
 
Enamus klientidel ei ole EN 3 standardit ja samuti tootjapoolseid hooldusjuhendeid. Juhul kui „kontrollijal“  pole tehase hooldusjuhendit on aktsepteeritav kui ta lähtub Eestis kehtivast standardist „JUHISED KANTAVATE TULEKUSTUTITE KONTROLLIKS JA
HOOLDUSEKS NING NÕUDED HOOLDUSPUNKTIDELE“, mis kehtib aastast 2017
 
§ 11.  Tulekustuti hooldus
 5) vastavalt tootja juhistele, kuid mitte harvem kui iga 10 aasta järel tulekustuti kere ja survepadruni survekatse tulekustuti tootja poolt ettenähtud katserõhul, ilma kaitseklapita tulekustutitel tehakse survekatse ka ventiilile;
7) tulekustuti survepadruni varustamine kustutisisese hoolduslipikuga. Surve all olevale tulekustutitele paigaldatakse tulekustutikaela ümber hoolduslipik, mida ei ole võimalik paigaldada ega eemalda ilma tulekustutit lahti võtmata;