Tulekustuti tootmisel oli tehtud olulisi vigu

cervinka
Ühes EL liikmesriigis (Ungaris) tuvastati, et pulberkustuti Čevinka P6Če tootmisel on tehtud olulisi vigu, mis on seotud tulekustuti ohutuskriteeriumitega. Tingituna sellest ei vasta antud tulekustuti mudel tehnilistele ohutusnõuetele. Ohtlikud tulekustutid on toodetud 2007 - 2011 aastal. Ungari turujärelevalve ameti poolt oli tellitud ekspertiis, mille käigus tuvastati, et balloon ehk kest on oluliselt õhem, kui ohutusnõuetes ettenähtud. Seoses sellega peavad Ungaris Červinka P6Če edasimüüjad tagasi võtma kõik kuni viieaastased P6Če pulberkustutid ja asendama nõuetekohaste tulekustutitega. Ekspertiis tuvastas, et tulekustuti ei ole ohtlik, kui seda kasutada kuni viieaasta hoolduseni. Üle viieaastaste tulekustutite puhul, millele teostatakse mistahes hooldust läheb tootjapoolne vastutus üle hooldustoimingute teostajale, kui viimane otsustab neid tulekustuteid hooldada.

Seoses sellega:

  • palume teavitada meid, kui olete olnud Eestis pulberkustuti Červinka P6Če volitatud esindaja või levitanud antud toodet aastatel 2007 - 2011;
  • palume teavitada meid, kui te olete tootjapoolne volitatud esindaja või levitate antud toodet Eestis;
  • palume teavitada meid, kui tootja on Teid teavitanud antud probleemidest;
  • palume teavitada, kui teie kliendid on teid teavitanud antud probleemidest;
  • palume teavitada meid, kui te teate ettevõtteid või isikuid, kes toovad Eestisse antud toodet või on selle levitajad Eestis.

Asjakohast teavet palume edastada e-postiaadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Siia on lisatud Ungari turujärelevalve asutuste poolt väljastatud dokumentide tõlked.

Antud dokumendid on tõlgitud tõlkebüroo poolt, seega tehnilised mõisted võivad erineda igapäevakasutuses olevast sõnavarast.

Siinkohal tuletaks levitajale meelde:

  • kui toode kujutab endast ohtu, teavitab levitaja sellest tootjat või importijat ning turujärelevalveasutust, kes selle tootegrupi üle järelevalvet teeb;
  • levitaja, kes arvab või kellel on põhjust uskuda, et toode, mille ta on turul kättesaadavaks teinud, ei vasta asjaomastele EL ühtlustamise õigusaktidest tulenevatele nõuetele, tagab, et toote vastavusse viimiseks rakendatakse parandusmeetmeid, vajaduse korral kõrvaldatakse toode turult või nõutakse see tarbijatelt tagasi.

Tootja volitatud esindajale tuletaks meelde kohustuse:

  • esitada turujärelevalveasutuse nõudmisel talle toote vastavust tõendav kogu teave ja dokumentatsioon;
  • teha turujärelevalveasutuste nõudmisel nendega koostööd kõigis volitusega hõlmatud toodete põhjustatud ohtude ärahoidmiseks rakendatud abinõude osas;
  • kui tootja/volitatud esindaja arvab või tal on põhjust uskuda, et toode, mille ta on turule lasknud, ei vasta EL ühtlustamise õigusaktides sätestatud nõuetele, rakendab ta viivitamata vajalikud abinõud toote vastavusse viimiseks, toote tarbijalt tagasinõudmiseks või turult kõrvaldamiseks.

Levitaja – turustusahelas osalev isik, sealhulgas kaupleja kaubandustegevuse seaduse tähenduses, kes teeb toote turul kättesaadavaks, välja arvatud tootja või importija.

Volitatud esindaja – Euroopa Liidus asuv isik, kes on saanud tootjalt kirjaliku volituse tegutseda tema nimel kindlaksmääratud ülesannetes.