Nõuetele mittevastavad tulekustutid on turult tagasi kutsutud

cervinka

Ungari Kaubanduslitsentside Ameti Turu- ja Tehnilise Järelevalve Amet on kaubandusvõrgust ja tarbijatelt tagasi kutsunud 2007-2012 aastal toodetud Červinka pulberkustuti mudelinimetusega P6Če (täitelaenguga 6 kg). Tagasikutsumise põhjuseks on asjaolu, et tootmisel on tehtud olulisi vigu, mistõttu ei vasta tulekustuti mudel P6Če Euroopa Liidus kehtestatud ohutusnõuetele. Kõnealused tulekustutid on toodetud 2007 - 2011 aastal. Ekspertiis on tuvastanud, et kustuti korpus on oluliselt õhem, kui ohutusnõuetes ette nähtud.

Piirang ei kehti alates 2012.a toodetud Červinka P6Če kustutitele (toodud turule sertifikaadiga 660/26/2011/TVL), mille tootja on tagasi võtnud ning paigaldatud originaalse ventiilliitmikuga sama tüüpi paksema seinapaksusega ventiili ning mis on seejärel tagastatud kasutajale.

Kui teie Červinka P6Če tulekustuti kannab järgmiseid andmeid:
Tüüp: P6Če;
Sertifikaadi nr: 660/38/2006 või 660/15/2007 või 660/26/2011 –TLV;
Tootja : Červinka-Czech Republic s.r.o; 1265 Rostislavova, 686 01 Uheske Hradiste ;
Tootmise aeg: Balloonile stantsitud märgise alguses, pärast sõna Červinka, nt „ČERVINKAN P6Ce 03/2009 7,8 L….“ jne või te ei ole toote tähistuse suhtes kindlad, võtke ühendust oma kustuti tarnija või oma hoolduspartneriga.

Kustutit ei ole vaja tagastada, kui sulgeventiili korpusel, samal küljel manomeetriga on tekst „CE 0036“ ning manomeetri vastasküljel täht „Y“


https://www.facebook.com/paasteamet/posts/892810027445234/

NB !!! Antud kustutid on liikvel ka Eesti Vabariigis!