Teated

ETHK on alates 17.04.2017 Standardikeskuse TK 8 liige

KÄSITLUSALA

Tuleohutus, ehitiste tuleohutus

 

PEEGELKOMITEED

 1. CEN/TC 127 - Fire safety in buildings
 2. ISO/TC 92/SC 1 - Fire initiation and growth
 3. ISO/TC 92/SC 2 - Fire containment

ETHK on ka  Eesti Standardikeskuse tehnilise komitee TK 5 "Tuletõrje ja Päästevahendid" liige.

 

KÄSITLUSALA

Tulekaitsevahendid ja tuletõrje, tuleohutus, käsitulekustutid, tuletõrje signalisatsioonisüsteemid, paiksed tuletõrjesüsteemid, tuletõrjeteenistuse seadmed

 

PEEGELKOMITEED

 1. CEN/TC 191 - Fixed firefighting systems
 2. CEN/TC 192 - Fire and Rescue Service Equipment
 3. CEN/TC 70 - Manual means of fire fighting equipment
 4. CEN/TC 72 - Fire detection and fire alarm systems
 5. ISO/TC 21 - Equipment for fire protection and fire fighting
 6. ISO/TC 92 - Fire safety
 7. ISO/TC 92/SC 3 - Fire threat to people and environment
 8. ISO/TC 92/SC 4 - Fire safety engineering

 

EVS 933:2017 Standard "Juhised kantavate tulekustutite kontrolliks ja hoolduseks ning nõuded hooldus

Standard EVS 933:2017 "Juhised kantavate tulekustutite kontrolliks ja hoolduseks ning nõuded hoolduspunktidele"
on  jõustunud sellekohase teate  avaldamisega EVS Teataja 2017. aasta märtsikuu numbris.
 
Standardi koostamise ettepaneku on esitanud tehniline komitee EVS/TK 05 „Tuletõrje- ja päästevahendid“, standardi koostamist on korraldanud Eesti Standardikeskus ning osaliselt rahastanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Standardi on koostanud Eesti Tuleohutuspaigaldiste Hooldajate Keskliidu (ETHK) moodustatud töörühm mida juhtis ETHK juhatuse liige Margus Oberschneider, kavandi ekspertiisi tegi pikaaegse kogemusega  spetsialist Erik Savi, kes on antud teemaga tegelenud üle 10 aasta. Standardi on heaks kiitnud EVS/TK 5. 
 

Loe edasi: EVS 933:2017 Standard "Juhised kantavate tulekustutite kontrolliks ja hoolduseks ning nõuded hooldus

CheckFire tulekustutite tagasikutsumise teade

Product code C02EA

ChekFire on andnud teada tulekustutite tagasikutsumisest 7 september 2016.
Süsinikdioksiid tulekustuti tüübitähis: CO2EA.

Tegemist on tootmis praagiga, kus tulekustuti ventiilipäästik võib surve all puruneda ja eemalduda ebakvaliteetse metallisulami tõttu.

On kolm võimalust ära tunda praak tulekustuti:
1. Ventiilile on pressitud märgis: H-64
2. Ventiilile on pressitud kuupäev: 01/16
3. Tulekustuti kestal on pressitud kuue kohaline partii number, 003913 – 007852 vahemikus on tegemist praak tulekustutiga.

Allikas:

https://www.bafe.org.uk/bafe-news/amendment-to-product-recall-notice-checkfire

PDF vormigus ametlik dokument:
Recall Notice - CO2EA

Kui teil on selline tulekustuti, tuleks see tagastada kauplejale!

Sageli arvatakse ekslikult, et gaasileke põhjustab vingumürgituse.

gaasiseade
Põhjuseks pole üldjuhul gaasiseadme rike, vaid ebapiisav ventilatsioon. See tähendab, et suitsulõõr on ummistunud või vannitoa ventilatsioon on puudulik.
Korteritele on paigaldatud nn "pakett aknad", mis tähendab seda, et värske õhu juurdevool on takistatud ja vannitoas olevas ventilatsioonilõõris ei teki vajaliku õhuvahetust (nn tõmmet).

Loe edasi: Sageli arvatakse ekslikult, et gaasileke põhjustab vingumürgituse.

Nõuetele mittevastavad tulekustutid on turult tagasi kutsutud

cervinka

Ungari Kaubanduslitsentside Ameti Turu- ja Tehnilise Järelevalve Amet on kaubandusvõrgust ja tarbijatelt tagasi kutsunud 2007-2012 aastal toodetud Červinka pulberkustuti mudelinimetusega P6Če (täitelaenguga 6 kg). Tagasikutsumise põhjuseks on asjaolu, et tootmisel on tehtud olulisi vigu, mistõttu ei vasta tulekustuti mudel P6Če Euroopa Liidus kehtestatud ohutusnõuetele. Kõnealused tulekustutid on toodetud 2007 - 2011 aastal. Ekspertiis on tuvastanud, et kustuti korpus on oluliselt õhem, kui ohutusnõuetes ette nähtud.

Piirang ei kehti alates 2012.a toodetud Červinka P6Če kustutitele (toodud turule sertifikaadiga 660/26/2011/TVL), mille tootja on tagasi võtnud ning paigaldatud originaalse ventiilliitmikuga sama tüüpi paksema seinapaksusega ventiili ning mis on seejärel tagastatud kasutajale.

Kui teie Červinka P6Če tulekustuti kannab järgmiseid andmeid:
Tüüp: P6Če;
Sertifikaadi nr: 660/38/2006 või 660/15/2007 või 660/26/2011 –TLV;
Tootja : Červinka-Czech Republic s.r.o; 1265 Rostislavova, 686 01 Uheske Hradiste ;
Tootmise aeg: Balloonile stantsitud märgise alguses, pärast sõna Červinka, nt „ČERVINKAN P6Ce 03/2009 7,8 L….“ jne või te ei ole toote tähistuse suhtes kindlad, võtke ühendust oma kustuti tarnija või oma hoolduspartneriga.

Kustutit ei ole vaja tagastada, kui sulgeventiili korpusel, samal küljel manomeetriga on tekst „CE 0036“ ning manomeetri vastasküljel täht „Y“


https://www.facebook.com/paasteamet/posts/892810027445234/

NB !!! Antud kustutid on liikvel ka Eesti Vabariigis!