Teated

Tuleohutusseaduse jõustumine lükkub edasi

Tere,
 
Seoses koroonakriisiga juunis jõustuma pidanud tuleohutusseaduse jõustumine lükkub edasi.
Praegune ajakava on järgmine:
TuOS on 02.06 Riigikogus I lugemisel. Mis tähendab, et ilmselt jääb II ja III lugemine sügisesse. 
Mis omakorda tähendab seda, et KUI  kõik läheb hästi siis jõustub seadus alates 01.01.2021. 
 
Laias laastus hõlmab tuleohutuseseaduse muudatus järgmisi teemasid.
1. Erasektori ja kohaliku omavalitsuse rolli suurendamine tuleohutusnõuete kontrollimisel. Eesmärgiks on saavutada tuleohutum elukeskkond vajalikus mahus tuleohutuskontrollide tegemise kaudu. Eesmärgi saavutamiseks suunatakse osa ohutusjärelevalve tegevusest erasektorile. Määratud avalik-ühiskondlike hoonete omanikele hakkab kehtima kohustus teha korralist tuleohutusülevaatust.
Uue seaduse eelnõu kohaselt asenduks objektide enesekontrolli tuleohutusaruande esitamise kohustutus tuleohutusülevaatuse läbiviimise kohustusega. Tuleohutusülevaatuse teostamise kohustus laieneks järgmistele ehitistele:
- Büroohooned (V kasutusviis), mille tavapärane kasutajate arv on suurem kui 150 inimest; 
- Tööstus- ja tootmishooned (VI kasutusviis) pindalaga enam kui 1000 m2; 
- Garaažid (VII kasutusviis) pindalaga enam kui 1000 m2. 
Tuleohutusülevaatus tulevase seaduse tähenduses on territooriumi, ehitise ja selles asuva tuleohutuspaigaldise ning ehitises toimuva tegevuse tuleohutusnõuetele vastavuse kontrollimine. 
 
2. Tahkeküttel kütteseadmetega kodudes vinguanduri kohustuse seadmine. Seame kohustuse paigaldada suitsu- ja vinguandurid ka ajutiselt elamiseks kasutatavas kohas ehk nn ajutistes eluruumides (suvilad, aiamajad). Seega kui elamus või korteris on tahkekütusel töötav küttesüsteem, peab omanik elamu või korteri varustama peale autonoomse tulekahjusignalisatsioonianduri ka vähemalt ühe autonoomse vingugaasianduriga.
Üksikelamus, kaksikelamus, ridaelamus või korterelamus, kus paikneb gaasikütteseade või gaasiveesoojendi, peab gaasiseadme ja temaga seotud tehnosüsteemiga ühendatud eluruumi olema paigaldatud vingugaasiandur
Vinguanduri paigaldamise kohustus hakkab eelnõu kohaselt kehtima aastal 2022 a.
 
3. Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi valehäirete vähendamine. See tähendab seda, et nõuded Häirekeskusesse ühendamiseks leevendatakse.
Tulekahjuteate edastamine Häirekeskusesse ei ole kohustuslik, kui ehitises on tulekahju korral tagatud Häirekeskuse viivitamatu teavitamine ja kiire evakuatsiooni algus ning Päästeamet on kooskõlastanud tulekahjuteate muul viisil edastamise Häirekeskusesse.
 
4. Korstnapühkijate kaasamine kodude tuleohutuse kontrollimisse. Kontrolli tõhustamine vajaliku pädevuseta korstnapühkijate ja pottseppade tegevuse üle. 
 
5. Ehitisevälise tuletõrje veevõtukoha rajamise eest vastutava isiku täpsustamine. 
 
6. Kulupõletamise keelu täpsustamine. 
 
 Tuleohutusteenus tulevase seaduse tähenduses on:
1) ehitusprojekti tuleohutuse osa ekspertiisi tegemine; 
2) ehitise tuleohutusnõuete auditi tegemine; 
3) ehitusprojekti tuleohutuse osa koostamine; 
4) enesekontrolli tuleohutusaruande koostamine; 
5) evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamine; 
6) tulekahju korral tegutsemise plaani koostamine; 
7) tuleohutuse koolituse korraldamine; 
8) tuletöö tegemise koolituse läbiviimine; 
9) tuleohutusülevaatuse tegemine.
Ülaltoodud teenuseid tohib uue seaduse jõustumisel teostada AINULT tuleohutusspetsialist tase V või VI kutsetunnistust omav isik. Kutsetunnistust saab taodelda ja eksameid sooritada Sisekaitseakadeemias. 
 
 
Lugupidamisega,
Margus Oberschneider
ETHK juhatuse liige
Tuleohutusspetsialist tase V
 

Tulekahjude analüüs 2019

Tulekahjud 2019

Päästeamet on kokku pannud ja meiega jaganud 2019. aastal aset leidnud tulekahjude analüüsi, mis sisaldab Eesti tulekahjudes hukkunute profiili, hoonetulekahjude ning metsa- ja maastikutulekahjude detaile.
2019. aasta oli heas mõttes rekordiline aasta – hoone-, eluhoonetulekahjusid ning metsa- ja maastikutulekajusid oli taasiseseisvumise aja arvestuses kõige vähem.
Tulekahjude arvu vähenemisega ei ole paraku samas tempos vähenenud hukkunute arv. 2019. aastal hukkus tulekahjudes (õnnetusjuhtumite käigus) 43 inimest – 3,3 juhtumit 100 000 elaniku kohta, mida on jätkuvalt mitu korda rohkem kui näiteks Soomes. Vigastada sai 2019. aastal 113 inimest, mida on rohkem kui eelnevatel aastatel.
Kuna tulekahjude ennetamisel/kahjude vähendamisel on palju tahke, siis on väga oluline kõigi asjassepuutuvate osapoolte panus. Jagame seda analüüsi  ka Teiega jagada, et saaksite samuti tulekahjude olukorrast ülevaate ning võib-olla ka ideid oma tegemistesse.
Teie tähelepanekud ja ettepanekud on väga oodatud aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 

Lähemalt saab tutvuda:

Paasteamet_onePager_tulekahjud_A4.pdf

Tulekahjude_anals_2019.pdf
 
ETHK juhatus
 

Ogniochron pulberkustutite kontrolli ja hoolduse probleem.

Ognio1kgOgnio2kgOgnio6kg
Tere,

Viimasel ajal on tõstatunud küsimusi Ogniochroni GP-seeria pulberkustutite hooldusjuhendite kohta. Neid kustuteid toovad Eestis maale väga mitmed ettevõtted ja need on ülilaialt levinud. Paraku ei ole olnud teatud põhjusel hooldusjuhendid kättesaadavad ja on liikunud palju erinevat infot ja seetõttu on selle tootja kustuteid massiliselt kontrollitud / hooldatud mitte nõuetekohaselt. Tõenäoliselt on ringluses sadu tuhandeid selliseid kustuteid. Kustuteid kontrolllivad ju auto ülevaatuspunktid, kinnisvarahaldajad, turvafirmad jne, jne. Ka ennem 2007 a toodetud kustutitel olid ju suured probleemid, aga tõenäoliselt on neile juba survtestid tehtud ja ka osaliselt ringlusest nad kõrvaldatud.

Hooldusvälbad on erinevatel tootmisaastatel erinevad olnud:

Pulberkustutid:

  • 01.2007-10.2016 - max kontrolli vahemik kuni 12 kuud (asugu kustuti toas või väljas) max hoolduste vahemik 5 aastat. Pulbri eluiga 5 aastat. Pulbrit ei tohi segada! (osaliselt kasutatud või 5 aastasele kustutile tuleb panna täies mahus uus pulber!)
  • 11.2016 - ...  max kontrolli vahemik kuni 24 kuud, max hoolduste vahemik 10 aastat. Pulbri eluiga 10 aastat. Pulbrit ei tohi segada! (osaliselt kasutatud kasutatud või 10 aastasele kustutile tuleb panna täies mahus uus pulber!)

NB! Oluline on mõista, et pulbri segamine ei ole hooldusjuhendi kohaselt lubatud. Inimene ostab 6kg kustuti, laseb sellest 500g välja ja viib selle hooldusse. Hooldaja on kohustatud panema sisse 6kg uut pulbrit, mitte lisama puuduolevad 0,5kg uut pulbrit ja segama seda siis kustutis oleva vana pulbriga.

Antud andmed ja andmetest selliselt aru saamine on saanud ka tehase poolse kinnituse e-kirja teel. Lisada võiks veel, et kustuti tootmiskuupäeva tuleb vaadata keresse pressitud kuupäeva, mitte etiketi järgi.

Suheldes neil teemadel mõnede tuleohutusettevõtega on selgunud, et käesolevas kirjas esitatud info ei ole olnud teada ning välpadest ja reeglitest pole kinni peetud. Seetõttu pidasime vajalikuks laiemalt spetsialiste ja turuosalisi teavitada. Nimekirja GP-seeria kustutitest, mis täna on tootmises, leiate siit: https://www.ogniochron.eu/142-product-datasheets

PS. Kes veel ei teadnud, siis ka selle tootja kustutuspulber on ohtlik jääde ning see tuleb kokku koguda ja utiliseerida vastavalt ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Vanade kustutite tühjendamine loodusesse ei ole lubatud.

Seega lugupeetud isikud kes te teostate tulekustutite kontrolli / hooldust palume infot võtta tõsiselt ja koheselt oma kontrolli ja hooldusprotseduurid tootja poolsete hooldusjuhenditega kooskõlla viia. Ainult läbi selle saame tagada, et kliendil on olemas töökorras ja ohutu tulekustuti. Tulekustutit võib vaja minna elus ainult üks kord ja siis peab ta 100% töötama. Samuti antud tootja ja ka kõikide teiste tulekustutite müüjad peaksid kliente teavitama müüdavate kustutite hooldus ja kontrolli välpadest.

 

Ka infot vaht, Co2 kustutite kohta.  Kordan veelkord  pulbri teema üle.

Ogniochron tulekustutite kohta:                   Alus:  KZWM Ogniochron hooldusjuhendid

Tähelepanu pulber- ,vaht- ja  rasvakustutid!

Pulberkustutitele Ogniochron laenguga 1-12 Kg, valmistatud alates 11.2016, tuleb vastavalt hooldusjuhendi järgi teha survetest igal 10. aastal, ning vahetada välja kustutipulber uue vastu.

Kuni 11.2016 valmistatud pulberkustutitele tuleb vastavalt hooldusjuhendi järgi teha survetest igal 5. aastal, ning vahetada välja kustutipulber uue vastu.

Vahtkustutitele Ogniochron valmistatud alates 11.2016, tuleb vastavalt hooldusjuhendi järgi teha hooldus, ehk sisu vahetus iga 2. aasta tagant. Survetest iga 10. aasta tagant.

Kuni 11.2016 valmistatud vahtkustutitel on sisu vahetus iga 5. aasta tagant. Survetest iga 10. aasta tagant.

Rasvakustutitele Ogniochron, tuleb vastavalt hooldusjuhendi järgi teha hooldus, ehk sisu vahetus iga 5. aasta tagant. Survetest iga 10. aasta tagant.

CO2 kustutitele Ogniochron, tuleb vastavalt hooldusjuhendi järgi teha survetest iga 10. aasta tagant.

Alus: Tuleohutuse seadus. Tuleohutuspaigaldist tuleb (Tulekustuti suhtes kohaldatakse tuleohutuspaigaldise kohta käivaid sätteid) kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et tuleohutuspaigaldis täidaks oma otstarvet.

Alus: Siseministri määrus nr 39 „Tulekustuti kontrollimisel või hooldamisel juhindutakse standardiseeria EVS-EN 3 nõuetest ja tootjapoolsetest juhistest“.

Ogniochron tulekustutite hooldusjuhendid kehtivad ka tulekustutitele nagu:

KATOWICKIE, VITKOVICE, PO-KU, KLIKOOSEC, HTB mis on samade Ogniochron tunnuste ja tüübitähistega. Kindlasti on neid veel kuna osad maaletoojad kleebivad kustutitele peale sellised etiketid nagu tahavad.

Ogniochron tüüpi tulekustutite tähised:

Pulberkustutid 

GPX

Vahukustutid

GPN

Rasvakustutid

GWG

CO2 kustutid

GSE, GS

Lugupidamisega,


ETHK juhatus

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

Külmkapi põleng ja ohtlikud mudelid

rsz kylmkapp
Vaadake oma külmkapid üle. Eriti plastikust tagaosaga külmkapid.
Juuresolevalt pildilt on näha, kuidas põleb plastikust ja kuidas metallist tagaosaga külmkapp. Vahe on suur ja plastik põleb väga intensiivselt ja kõrge temperatuuriga mis süütab ka kõik ümbritseva.
VAATA NEID VIDEOSID JA MÕTLE!!

Inglismaal räägitakse aina tõsisemalt  ja hoiatatakse tuleohtlike plastikust tagusega külmkappide kasutamise eest. Ohtlike külmkappide eest on hoiatanud ka Londoni tuletõrjujad, kuna selliste külmkappidega seotud tuleõnnetusi on väga palju. Osa tootjaid on juba lõpetanud plastist tagusega külmkappide tootmise.
 
Briti väljaanne Which on avaldanud ülevaate külmkappidest ja juures on selgitus, kas tegemist on ohtliku külmkapiga või mitte.

Siin on nimekiri ohtlikest külmikutest:
 
AEG SCE81864TC
AEG RCB83724MW
Amica FKR29653R
Candy CSC1365BE
Candy CSC1365WE
Candy CSS5175WE
Gorenje ONRK193BK
Gorenje ONRK193C
Gorenje ONRK193R
Gorenje RF60309OC-L
Gorenje RF60309OX
Gorenje RF60309OBK
Gorenje RKI4181AWV
Hisense RB320D4WG1
Hisense RB320D4WW1
Hisense RB320D4WB1
Hisense RB385N4EW1
Hisense RB385N4EC1
Hisense RB385N4EB1
Hisense RB335N4WG1
Hisense FV221D4BW1 - Ei ole nimekirjas, aga on märgatud pilte antud külmkapist ja tema söestunud osadest. 
Hisense RB381N4WW1
Hisense RB381N4WB1
Hisense RB381N4WC1
Hoover HVBF6182WFHK
Hoover HVBF6182XFHK
Hoover HVBF5172WK
Hotpoint RFAA52P
Hotpoint RFAA52S
Hotpoint FFAA52P
Hotpoint FFAA52K
Hotpoint Quadrio FFU4DK
Hotpoint FFU3DW TRIO
Hotpoint FSFL58G
Hotpoint HMCB50501AA.UK
Hotpoint HM7030ECAAO3
Hotpoint LAO85FF1IW
Ikea Kylig (502.823.56)
Ikea Kylslagen (403.127.59)
Ikea Frostkall (803.127.57)
Ikea Isande (002.823.73)
Ikea TINAD 203.660.79
Indesit CAA55
Indesit CAA55K
Indesit NCAA55
Indesit NCAA55S
Indesit LD85F1W
Indesit IB7030A1D
Smeg FAB32LNC
Smeg FAB32LNG
Smeg FAB32LNN
Smeg FAB32LNR
Smeg FAB32RNR
Smeg FAB50LCR
Smeg FAB50LBL
Smeg FAB50LPB
Smeg FAB50LPG
Smeg FAB50LSV
Smeg FAB50LWH
Whirlpool BLF8121OX
Zanussi ZBB27650SA
Zanussi ZRT23103WA
Zanussi ZRB38224XA
 
Mudeleid saab otsida ka kodulehelt (täiendatakse jooksvalt):
https://www.which.co.uk/static/tools/new-reviews/refrigeration-risk/refrigeration-risk.html
 

Margus Oberschneider

ETHK juhatuse liige

 

Tulekustutite "kontroll" ja kontrollkleebised

Ainult pädeva isiku poolt kontrollitud ja hooldatud tulekustutid toimivad tulekahju olukorras elupäästvate vahenditena. See on võimalik ainult läbi asjatundliku ja kvaliteetse tulekustuti korrashoiu. Tulekustuti kontroll on üks osa korrashoiu toimingutest. Tulekustuti korrashoidu saab tagada ainult siis, kui tööde teostajale on tagatud vastav väljaõppe ja tehtud kättesaadavaks asjakohased seadmed, masinad, tööriistad ja juhendid. Samuti on mõistlik, et tulekustuti kontrolli- ja hooldusteenust pakkuval isikul on olemas nõuetekohane töökoht koos vastavate seadmetega, kus on võimalik teostada tulekustuti hooldust ja survekatset. Seetõttu ongi tulekustuti kontrolli nõudeid karmistatud ja uue Tuleohutuse seadusega samamoodi reguleeritud nagu hooldust.

Tuleohutuse seadus

Tulekustuti suhtes kohaldatakse tuleohutuspaigaldise kohta käivaid sätteid.

Tuleohutuspaigaldise omanik peab:

1) Tagama tuleohutuspaigaldise korrashoiu ja katkematu toimepidevuse; 
2) Korraldama ettenähtud juhtudel tuleohutuspaigaldise vaatlust, kontrolli ja hooldust; 
3) Omama dokumentatsiooni tuleohutuspaigaldise ja selle kontrolli ning hoolduse kohta.

 Majandustegevusteate peab esitama järgmistel tegevusaladel tegutsemiseks:
tuletõrje voolikusüsteemi või tulekustuti kontrollimine ja hooldamine.
 Vastutav spetsialist on füüsiline isik, kes on pädev juhtima ja kontrollima tulekustuti hooldamist ning tuletõrje voolikusüsteemi kontrollimist ja hooldamist. Ettevõttel kes pakub tulekustuti kontrolli ja hooldust peab olema vastutava isikuga lepinguline suhtes, et oleks tagatud Tuleohutuse seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete järgimine. Vastutaval spetsialistil peab olema tulekustuti hooldamiseks erialane ettevalmistus ning vähemalt kolmeaastane töökogemus selles valdkonnas.ALLPOOL SIIS MÕNINGAD NÄITED KUSTUTITE "KONTROLLIST/HOOLDUSEST"

View the embedded image gallery online at:
https://ethk.ee/index.php/teated?start=15#sigProIda152350c51

Ootame jätkuvalt pilte tuleohutuspaigaldiste kontrolli ja/või hoolduse rikkumistest meilile: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.