Teated

Uus tuleohutuse seadus jõustub 01.03.2021 a

Riigikogu võttis vastu uue tuleohutuse seaduse mille eesmärk on suurendada Eestis tuleohutute objektide hulka, teadvustada inimestele nende endi vastutust tuleohutusnõuete täitmisel, vähendada tules hukkunute arvu ning luua senisest paindlikumad võimalused avaliku ja erasektori koostööks.

Kohalikele omavalitsustele luuakse suurem otsustusõigus seoses ehitus- ja kasutuslubade menetlusega. Teatud kriteeriumitele vastavate tööstus- ja laohoonete, büroohoonete ja garaažide omanikel tuleb enesekontrolli tuleohutusaruande asemel korraldada oma objektil tuleohutusülevaatus. Samuti muutub Päästeametiga suhtlemise intervall pikemaks – senise iga-aastase aruande esitamise asemel tuleb tuleohutusülevaatus loetletud objektidel teha kord kolme aasta jooksul. Tuleohutusteenuse osutaja peab esitama majandustegevuse teate.

Vingumürgituse ja sellest põhjustatud surmade vähendamiseks muutub tahkeküttel küttesüsteemide olemasolul vingugaasiandur kohustuslikuks. Vingugaasiandur tuleb puuküttel ahju, pliidi või kaminaga hoonesse paigaldada esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 2022. aasta 1. jaanuariks. Vingugaasiandurid on juba praegu kohustuslikud eluruumides, kus asub korstnaga ühendatud gaasiseade.

Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 82 ja vastu 11 Riigikogu liiget.

 

Päästeameti ohutuse infopäev on järelvaadatav

PäästeametiOhutuspäev2020v3

Hea ohutushuviline!

03.12.2020 toimus pääesteameti ohutuse infopäev, mida oli võimalik vaadata live ülekandega ja ka selles osaleda. Millest ohutuspäeval kõneldi, saate järelvaadata all olevalt lingilt.

Infopäev on järelvaadatav: https://worksup.com/app#id=PAINFOPAEV.

 

Sel aastal keskendub Päästeameti infopäev ohutusele laiemalt ehk kuidas „Ohutus Algab Minust“.
Mida toob endaga kaasa tuleohutuse seaduse muudatus, mida tähendab see teenusepakkujatele,
hoone omanikele ja valdajatele, mida toob see kaasa järelevalves?

 

Päevakava
10:00-10:10 Sissejuhatus ja  avasõnad
                       Tauno Suurkivi, Päästeameti peadirektori asetäitja
10:20-10:30 Muudatused õigusloomes
                       Mari Tikan, Siseministeerium
10:30-10:45 Ohutus kohalikus omavalitsuses
                       Janek Seidelberg, Rakvere vallavalitsus
10:45-11:00 Ohutus suurõnnetuse ohuga ettevõttes
                       Georgi Hrenov, AS DBT BCT Terminal

Paus 11:00-11:25
11:25-11:35 Muudatused õigusloomes
                       Mari Tikan, Siseministeerium
11:35-11:50 Ohutus teenusepakkuja vaates
                       Kajar Laus, Rovalis OÜ
11:50-12:05 Ohutus hooldusettevõtte vaates
                       Priit Orasson, G4S
12:05-12:25 Ohutus järelevalves
                       Ergo Manninen ja Reelika Kuusik, Päästeamet

Paus 12:25-12:40
12:40-13:20 Paneeldiskussioon
13:20-13:30 Kokkuvõte ja lõpusõnad

Päeva modereerib: Urmas Vaino

Oled väga oodatud kuulama!

PÄÄSTEAMET
tel: 628 2000 I e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Raua 2 I 10124 Tallinn I Eesti
www.rescue.ee

Vabariigi seaduse muutmise eelnõu 120 SE

Vabariigi Valitsuse algatatud tuleohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 120 SE võeti Riigikogu menetlusse 2019 aasta 17. detsembril ja eelnõu juhtivkomisjoniks on õiguskomisjon. 
 
Tuleohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (edaspidi eelnõu) peamiseks eesmärgiks on vähendada tulesurmade hulka, kiirendada menetluste kulgu ja suurendada tuleohutute objektide arvu. Olulise muudatusena võib esile tuua kohalikele omavalitsustele suurema otsustusõiguse loomist seoses ehitus- ja kasutuslubade menetlusega.
 
Eelnõu esimene lugemine Riigikogus on kavandatud 2020 aasta 2. juunil. 
 
Kui Teil on ettepanekuid, mis jäävad eelnõu reguleerimisalasse, siis palun esitage need õiguskomisjonile hiljemalt k.a. 17. juuniks aadressil: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 
Eelnõu 120 SE menetlusteabe ja- dokumentidega saab tutvuda Riigikogu kodulehel:

https://m.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/6267300c-2b7f-4b56-be49-cb93a398bc65/2015.%20aasta%20riigieelarve%20seaduse%20muutmise%20seadus

Lugupidamisega,
Margus Oberschneider
ETHK juhatuse liige
Tuleohutusspetsialist tase V
 

Tuleohutusseaduse jõustumine lükkub edasi

Tere,
 
Seoses koroonakriisiga juunis jõustuma pidanud tuleohutusseaduse jõustumine lükkub edasi.
Praegune ajakava on järgmine:
TuOS on 02.06 Riigikogus I lugemisel. Mis tähendab, et ilmselt jääb II ja III lugemine sügisesse. 
Mis omakorda tähendab seda, et KUI  kõik läheb hästi siis jõustub seadus alates 01.01.2021. 
 
Laias laastus hõlmab tuleohutuseseaduse muudatus järgmisi teemasid.
1. Erasektori ja kohaliku omavalitsuse rolli suurendamine tuleohutusnõuete kontrollimisel. Eesmärgiks on saavutada tuleohutum elukeskkond vajalikus mahus tuleohutuskontrollide tegemise kaudu. Eesmärgi saavutamiseks suunatakse osa ohutusjärelevalve tegevusest erasektorile. Määratud avalik-ühiskondlike hoonete omanikele hakkab kehtima kohustus teha korralist tuleohutusülevaatust.
Uue seaduse eelnõu kohaselt asenduks objektide enesekontrolli tuleohutusaruande esitamise kohustutus tuleohutusülevaatuse läbiviimise kohustusega. Tuleohutusülevaatuse teostamise kohustus laieneks järgmistele ehitistele:
- Büroohooned (V kasutusviis), mille tavapärane kasutajate arv on suurem kui 150 inimest; 
- Tööstus- ja tootmishooned (VI kasutusviis) pindalaga enam kui 1000 m2; 
- Garaažid (VII kasutusviis) pindalaga enam kui 1000 m2. 
Tuleohutusülevaatus tulevase seaduse tähenduses on territooriumi, ehitise ja selles asuva tuleohutuspaigaldise ning ehitises toimuva tegevuse tuleohutusnõuetele vastavuse kontrollimine. 
 
2. Tahkeküttel kütteseadmetega kodudes vinguanduri kohustuse seadmine. Seame kohustuse paigaldada suitsu- ja vinguandurid ka ajutiselt elamiseks kasutatavas kohas ehk nn ajutistes eluruumides (suvilad, aiamajad). Seega kui elamus või korteris on tahkekütusel töötav küttesüsteem, peab omanik elamu või korteri varustama peale autonoomse tulekahjusignalisatsioonianduri ka vähemalt ühe autonoomse vingugaasianduriga.
Üksikelamus, kaksikelamus, ridaelamus või korterelamus, kus paikneb gaasikütteseade või gaasiveesoojendi, peab gaasiseadme ja temaga seotud tehnosüsteemiga ühendatud eluruumi olema paigaldatud vingugaasiandur
Vinguanduri paigaldamise kohustus hakkab eelnõu kohaselt kehtima aastal 2022 a.
 
3. Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi valehäirete vähendamine. See tähendab seda, et nõuded Häirekeskusesse ühendamiseks leevendatakse.
Tulekahjuteate edastamine Häirekeskusesse ei ole kohustuslik, kui ehitises on tulekahju korral tagatud Häirekeskuse viivitamatu teavitamine ja kiire evakuatsiooni algus ning Päästeamet on kooskõlastanud tulekahjuteate muul viisil edastamise Häirekeskusesse.
 
4. Korstnapühkijate kaasamine kodude tuleohutuse kontrollimisse. Kontrolli tõhustamine vajaliku pädevuseta korstnapühkijate ja pottseppade tegevuse üle. 
 
5. Ehitisevälise tuletõrje veevõtukoha rajamise eest vastutava isiku täpsustamine. 
 
6. Kulupõletamise keelu täpsustamine. 
 
 Tuleohutusteenus tulevase seaduse tähenduses on:
1) ehitusprojekti tuleohutuse osa ekspertiisi tegemine; 
2) ehitise tuleohutusnõuete auditi tegemine; 
3) ehitusprojekti tuleohutuse osa koostamine; 
4) enesekontrolli tuleohutusaruande koostamine; 
5) evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamine; 
6) tulekahju korral tegutsemise plaani koostamine; 
7) tuleohutuse koolituse korraldamine; 
8) tuletöö tegemise koolituse läbiviimine; 
9) tuleohutusülevaatuse tegemine.
Ülaltoodud teenuseid tohib uue seaduse jõustumisel teostada AINULT tuleohutusspetsialist tase V või VI kutsetunnistust omav isik. Kutsetunnistust saab taodelda ja eksameid sooritada Sisekaitseakadeemias. 
 
 
Lugupidamisega,
Margus Oberschneider
ETHK juhatuse liige
Tuleohutusspetsialist tase V