Teated

Nõuetele mittevastavad tulekustutid on turult tagasi kutsutud

cervinka

Ungari Kaubanduslitsentside Ameti Turu- ja Tehnilise Järelevalve Amet on kaubandusvõrgust ja tarbijatelt tagasi kutsunud 2007-2012 aastal toodetud Červinka pulberkustuti mudelinimetusega P6Če (täitelaenguga 6 kg). Tagasikutsumise põhjuseks on asjaolu, et tootmisel on tehtud olulisi vigu, mistõttu ei vasta tulekustuti mudel P6Če Euroopa Liidus kehtestatud ohutusnõuetele. Kõnealused tulekustutid on toodetud 2007 - 2011 aastal. Ekspertiis on tuvastanud, et kustuti korpus on oluliselt õhem, kui ohutusnõuetes ette nähtud.

Piirang ei kehti alates 2012.a toodetud Červinka P6Če kustutitele (toodud turule sertifikaadiga 660/26/2011/TVL), mille tootja on tagasi võtnud ning paigaldatud originaalse ventiilliitmikuga sama tüüpi paksema seinapaksusega ventiili ning mis on seejärel tagastatud kasutajale.

Kui teie Červinka P6Če tulekustuti kannab järgmiseid andmeid:
Tüüp: P6Če;
Sertifikaadi nr: 660/38/2006 või 660/15/2007 või 660/26/2011 –TLV;
Tootja : Červinka-Czech Republic s.r.o; 1265 Rostislavova, 686 01 Uheske Hradiste ;
Tootmise aeg: Balloonile stantsitud märgise alguses, pärast sõna Červinka, nt „ČERVINKAN P6Ce 03/2009 7,8 L….“ jne või te ei ole toote tähistuse suhtes kindlad, võtke ühendust oma kustuti tarnija või oma hoolduspartneriga.

Kustutit ei ole vaja tagastada, kui sulgeventiili korpusel, samal küljel manomeetriga on tekst „CE 0036“ ning manomeetri vastasküljel täht „Y“

NB !!! Antud kustutid on liikvel ka Eesti Vabariigis!

Tulekustuti tootmisel oli tehtud olulisi vigu

cervinka
Ühes EL liikmesriigis (Ungaris) tuvastati, et pulberkustuti Čevinka P6Če tootmisel on tehtud olulisi vigu, mis on seotud tulekustuti ohutuskriteeriumitega. Tingituna sellest ei vasta antud tulekustuti mudel tehnilistele ohutusnõuetele. Ohtlikud tulekustutid on toodetud 2007 - 2011 aastal. Ungari turujärelevalve ameti poolt oli tellitud ekspertiis, mille käigus tuvastati, et balloon ehk kest on oluliselt õhem, kui ohutusnõuetes ettenähtud. Seoses sellega peavad Ungaris Červinka P6Če edasimüüjad tagasi võtma kõik kuni viieaastased P6Če pulberkustutid ja asendama nõuetekohaste tulekustutitega. Ekspertiis tuvastas, et tulekustuti ei ole ohtlik, kui seda kasutada kuni viieaasta hoolduseni. Üle viieaastaste tulekustutite puhul, millele teostatakse mistahes hooldust läheb tootjapoolne vastutus üle hooldustoimingute teostajale, kui viimane otsustab neid tulekustuteid hooldada.

Seoses sellega:

 • palume teavitada meid, kui olete olnud Eestis pulberkustuti Červinka P6Če volitatud esindaja või levitanud antud toodet aastatel 2007 - 2011;
 • palume teavitada meid, kui te olete tootjapoolne volitatud esindaja või levitate antud toodet Eestis;
 • palume teavitada meid, kui tootja on Teid teavitanud antud probleemidest;
 • palume teavitada, kui teie kliendid on teid teavitanud antud probleemidest;
 • palume teavitada meid, kui te teate ettevõtteid või isikuid, kes toovad Eestisse antud toodet või on selle levitajad Eestis.

Asjakohast teavet palume edastada e-postiaadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Siia on lisatud Ungari turujärelevalve asutuste poolt väljastatud dokumentide tõlked.

Antud dokumendid on tõlgitud tõlkebüroo poolt, seega tehnilised mõisted võivad erineda igapäevakasutuses olevast sõnavarast.

Siinkohal tuletaks levitajale meelde:

 • kui toode kujutab endast ohtu, teavitab levitaja sellest tootjat või importijat ning turujärelevalveasutust, kes selle tootegrupi üle järelevalvet teeb;
 • levitaja, kes arvab või kellel on põhjust uskuda, et toode, mille ta on turul kättesaadavaks teinud, ei vasta asjaomastele EL ühtlustamise õigusaktidest tulenevatele nõuetele, tagab, et toote vastavusse viimiseks rakendatakse parandusmeetmeid, vajaduse korral kõrvaldatakse toode turult või nõutakse see tarbijatelt tagasi.

Tootja volitatud esindajale tuletaks meelde kohustuse:

 • esitada turujärelevalveasutuse nõudmisel talle toote vastavust tõendav kogu teave ja dokumentatsioon;
 • teha turujärelevalveasutuste nõudmisel nendega koostööd kõigis volitusega hõlmatud toodete põhjustatud ohtude ärahoidmiseks rakendatud abinõude osas;
 • kui tootja/volitatud esindaja arvab või tal on põhjust uskuda, et toode, mille ta on turule lasknud, ei vasta EL ühtlustamise õigusaktides sätestatud nõuetele, rakendab ta viivitamata vajalikud abinõud toote vastavusse viimiseks, toote tarbijalt tagasinõudmiseks või turult kõrvaldamiseks.

Levitaja – turustusahelas osalev isik, sealhulgas kaupleja kaubandustegevuse seaduse tähenduses, kes teeb toote turul kättesaadavaks, välja arvatud tootja või importija.

Volitatud esindaja – Euroopa Liidus asuv isik, kes on saanud tootjalt kirjaliku volituse tegutseda tema nimel kindlaksmääratud ülesannetes.

Praak tulekustuti tõusutoru

cervinka
15.12.2014. a teostati ühes hooldusettevõttes tulekustutite rutiinset kontrolli. Tulekustuti kustutuspulbri voolavuse testimisel oli kuulda, et tulekustutis on muid esemeid peale kustutuspulbri. Tulekustuti avamisel tuvastati, et tõusutoru on pooleks murdunud. Vastavalt hooldustehniku sõnadele, hakkas tõusutoru "pragisema" ja murenema õhuga kokkupuutumisel. Kahjuks ei õnnestunud heli videole salvestada. Kui keegi on antud probleemiga kokkupuutunud, siis palun andke meile teada.

Tulekustuti: 6 kg pulber
Mark: Červinka P6Če
Tuleklassid: 21A 113B C
Tootmisaasta: 2009
Seeria nr: 01960

 

Teadaanne ohtlike süsihappegaas tulekustutite kohta

Neuruppin

Ohtlikud tulekustutid on:

 • 2 kg või 5 kg süsihappegaaskustutid (CO2);
 • tulekustutid on toodetud 2006 kuni aprill 2011;
 • tulekustuteid müüakse järgmiste nimede all: NEURUPPIN, ANTI FIRE SYSTEM, BLUMACO, COSMOS, ELON, FLAMEFAST, HANSA, HAVEN, HBS, HOENIG, HOUSGARD, IBS, ICADIS, IFUS, ISOGARD, MEISTAR, NWF, OPTIMAL, SKUTENG, STOLL, TOTAL, WAßMANN;
 • TOTAL ja COSMOS brändi nime all müüdavad tulekustutid võivad kanda mudelitähist KS2BG või KS5BG. 
  Teiste brändide puhul võib olla mudeltähiseks K2S, K5S, K5, KS5F, K2A, KS2, KS5;
 • tulekustutite ventiilikomplektil on vasakul pool number 231;
 • visuaalselt ei ole surveanumale paigaldatud ventiilikomplekti keermestatud osa nähtav (tegemist on silinder-tüüpi keermega ventiilikomplektiga);
 • tulekustutid kest on valmistatud alumiiniumi sulamaist.

 

Kui ettevõtjal või eraisikul on sellised tulekustuteid, siis tuleb sellest koheselt teavitada Eesti Tuleohutuspaigaldiste Hooldajate Keskliitu. Selliseid tulekustuteid ise käidelda ei tohi ja nende transportimine on keelatud.

Meile kättesaadava informatsiooni põhjal võib arvata, et tulekustuti loetakse ohtlikuks, kuna tulekustuti ventiilikomplekt (seadeldise osa, mille abi juhitakse kustutusaine tulekustutist välja) on valmistatud mittekvaliteetsest materjalist. Detailis võivad tekkida materjali sisepinged, mis võib põhjustada detaili purunemise.

Antud tulekustutitele kontroll- ja hooldustoiminguid teostada ei tohi ja need tuleb koheselt Eesti turult eemaldada.

Ingliskeelne juhend