Teated

Firepro hooldused

received 1316812321820428
Firepro Oü

 
 § 8.  Tulekustuti korrashoiu tagamine
(2) Tulekustuti kontrollimisel või hooldamisel juhindutakse standardiseeria EVS-EN 3 nõuetest ja tootjapoolsetest juhistest.
 
Enamus klientidel ei ole EN 3 standardit ja samuti tootjapoolseid hooldusjuhendeid. Juhul kui „kontrollijal“  pole tehase hooldusjuhendit on aktsepteeritav kui ta lähtub Eestis kehtivast standardist „JUHISED KANTAVATE TULEKUSTUTITE KONTROLLIKS JA
HOOLDUSEKS NING NÕUDED HOOLDUSPUNKTIDELE“, mis kehtib aastast 2017
 
§ 11.  Tulekustuti hooldus
 5) vastavalt tootja juhistele, kuid mitte harvem kui iga 10 aasta järel tulekustuti kere ja survepadruni survekatse tulekustuti tootja poolt ettenähtud katserõhul, ilma kaitseklapita tulekustutitel tehakse survekatse ka ventiilile;
7) tulekustuti survepadruni varustamine kustutisisese hoolduslipikuga. Surve all olevale tulekustutitele paigaldatakse tulekustutikaela ümber hoolduslipik, mida ei ole võimalik paigaldada ega eemalda ilma tulekustutit lahti võtmata;

ETHK on alates 17.04.2017 Standardikeskuse TK 8 liige

KÄSITLUSALA

Tuleohutus, ehitiste tuleohutus

 

PEEGELKOMITEED

 1. CEN/TC 127 - Fire safety in buildings
 2. ISO/TC 92/SC 1 - Fire initiation and growth
 3. ISO/TC 92/SC 2 - Fire containment

ETHK on ka  Eesti Standardikeskuse tehnilise komitee TK 5 "Tuletõrje ja Päästevahendid" liige.

 

KÄSITLUSALA

Tulekaitsevahendid ja tuletõrje, tuleohutus, käsitulekustutid, tuletõrje signalisatsioonisüsteemid, paiksed tuletõrjesüsteemid, tuletõrjeteenistuse seadmed

 

PEEGELKOMITEED

 1. CEN/TC 191 - Fixed firefighting systems
 2. CEN/TC 192 - Fire and Rescue Service Equipment
 3. CEN/TC 70 - Manual means of fire fighting equipment
 4. CEN/TC 72 - Fire detection and fire alarm systems
 5. ISO/TC 21 - Equipment for fire protection and fire fighting
 6. ISO/TC 92 - Fire safety
 7. ISO/TC 92/SC 3 - Fire threat to people and environment
 8. ISO/TC 92/SC 4 - Fire safety engineering

 

EVS 933:2017 Standard "Juhised kantavate tulekustutite kontrolliks ja hoolduseks ning nõuded hooldus

Standard EVS 933:2017 "Juhised kantavate tulekustutite kontrolliks ja hoolduseks ning nõuded hoolduspunktidele"
on  jõustunud sellekohase teate  avaldamisega EVS Teataja 2017. aasta märtsikuu numbris.
 
Standardi koostamise ettepaneku on esitanud tehniline komitee EVS/TK 05 „Tuletõrje- ja päästevahendid“, standardi koostamist on korraldanud Eesti Standardikeskus ning osaliselt rahastanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Standardi on koostanud Eesti Tuleohutuspaigaldiste Hooldajate Keskliidu (ETHK) moodustatud töörühm mida juhtis ETHK juhatuse liige Margus Oberschneider, kavandi ekspertiisi tegi pikaaegse kogemusega  spetsialist Erik Savi, kes on antud teemaga tegelenud üle 10 aasta. Standardi on heaks kiitnud EVS/TK 5. 
 

Loe edasi: EVS 933:2017 Standard "Juhised kantavate tulekustutite kontrolliks ja hoolduseks ning nõuded hooldus

CheckFire tulekustutite tagasikutsumise teade

Product code C02EA

ChekFire on andnud teada tulekustutite tagasikutsumisest 7 september 2016.
Süsinikdioksiid tulekustuti tüübitähis: CO2EA.

Tegemist on tootmis praagiga, kus tulekustuti ventiilipäästik võib surve all puruneda ja eemalduda ebakvaliteetse metallisulami tõttu.

On kolm võimalust ära tunda praak tulekustuti:
1. Ventiilile on pressitud märgis: H-64
2. Ventiilile on pressitud kuupäev: 01/16
3. Tulekustuti kestal on pressitud kuue kohaline partii number, 003913 – 007852 vahemikus on tegemist praak tulekustutiga.

Allikas:

https://www.bafe.org.uk/bafe-news/amendment-to-product-recall-notice-checkfire

PDF vormigus ametlik dokument:
Recall Notice - CO2EA

Kui teil on selline tulekustuti, tuleks see tagastada kauplejale!

Sageli arvatakse ekslikult, et gaasileke põhjustab vingumürgituse.

gaasiseade
Põhjuseks pole üldjuhul gaasiseadme rike, vaid ebapiisav ventilatsioon. See tähendab, et suitsulõõr on ummistunud või vannitoa ventilatsioon on puudulik.
Korteritele on paigaldatud nn "pakett aknad", mis tähendab seda, et värske õhu juurdevool on takistatud ja vannitoas olevas ventilatsioonilõõris ei teki vajaliku õhuvahetust (nn tõmmet).

Loe edasi: Sageli arvatakse ekslikult, et gaasileke põhjustab vingumürgituse.